Jiarui Chen 1, Siyu Xue 1, Zidian Xie 2, Dongmei Li 2
1. Goergen Institute for Data Science, University of Rochester, Rochester, NY, USA;
2. Department of Clinical and Translational Research, University of Rochester Medical Center, Rochester, NY, USA.